Khởi động đặc khu Phú Quốc

/
TT - Ngày 13-8, đoàn công tác của Ban Kinh tế trung…