Mr Hoàng Đình Tuyến - Vinlands - Trao Trọn Niềm Tin

Mr Hoàng Đình Tuyến

Tổng Giám Đốc

Tiểu sử

Thông tin tiểu sử đang cập nhật 

Quá trình làm việc

2017-Nay
Công ty TNHH Vinland
2008-2013
Đang cập nhật
2000-2008
Đang cập nhật
1997-2000
Đang cập nhật

Thành tựu, giải thưởng

Đang cập nhật 90%
Đang cập nhật 70%

Thông tin liên hệ

Email : Tuyennh@vinlands.vn

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn của Vinland đều là những người dày dạn kinh nghiệm, có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực bất động sản và luôn tận tâm, nhiệt tình tư vấn giúp mang lại lợi ích và sự thoả mãn tối đa cho mọi người khách hàng.
Gọi ngay